Trước đó, một người dân đi lấy nhựa thông đã phát hiện ba quả đạn tại địa điểm trên. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra trên diện rộng thì phát hiện bên dưới là một hầm đạn pháo, đạn cối, đạn rocket còn nguyên ngòi nổ. Dự kiến ở hầm bom có trên 500 quả các loại. Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã huy động toàn bộ nhân viên và phương tiện để tiến hành xử lý. Sau 3 giờ, đội đã di chuyển được 115 quả đạn đến bãi nổ tập trung. Được biết khu vực này trước đây là một trận địa pháo, khi người dân lên trồng rừng đã phát hiện và gom số đạn pháo, bom nằm rải rác thành hầm bom này.

MỸ PHƯỢNG - LÊ LONG