Ngày 12-10, UBND tỉnh Phú Yên cho biết cơ quan này vừa ban hành kế hoạch tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có vi phạm. Việc này làm theo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng tại tỉnh Phú Yên.


Mặc dù chưa được Thủ tướng cho phép nhưng tỉnh Phú Yên đã cho phá hơn 40 ha rừng phòng hộ ven biển để làm sân golf. Ảnh: TL

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm điểm, trình UBND tỉnh trước ngày 19-10.

Kết quả tổ chức kiểm điểm của các đơn vị, địa phương phải báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 10-11.

Việc tổ chức kiểm điểm phải thực hiện nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân liên quan đối với từng vi phạm, thiếu sót, trong từng giai đoạn. Qua đó, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan dẫn đến các vi phạm, thiếu sót; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục hiệu quả. Có hình thức xử lý thích hợp đối với các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.


Lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, đơn vị triệt phá vụ rừng phòng hộ trái phép ngay tại hiện trường vào ban đêm. Ảnh: CTV

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, qua kiểm tra 20 dự án liên quan đến rừng trên địa bàn Phú Yên, Thanh tra Chính phủ phát hiện hầu hết đều có vi phạm. Trong đó có đến 19 dự án với tổng diện tích hơn 1.107 ha đất được lựa chọn để chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy phép đầu tư đang thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp (trong số này, có đến 378 ha đất rừng phòng hộ, 181 ha đất rừng đặc dụng, còn lại là đất rừng sản xuất).

Riêng dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại hai tiểu khu rừng 310, 311 ở huyện Sông Hinh không có trong quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Trong 19 dự án có sử dụng đất rừng có đến 17 dự án đến nay vẫn chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng với tổng diện tích gần 413 ha.

Sai phạm nghiêm trọng nhất là khu du lịch liên hợp cao cấp New City với việc cho triển khai khi Thủ tướng chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, cho chặt phá 40 ha rừng phòng hộ…


Lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiểm tra việc triệt phá rừng phòng hộ khi chưa được Thủ tướng cho phép chuyển mục đích sử dụng. Ảnh: CTV

Ngày 20-9, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Theo đó, Phó Thủ tướng giao chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những tồn tại, sai phạm; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có hình thức xử lý thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ NN&PTNT, TN&MT, Xây dựng kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc chức năng của bộ...

Trong kế hoạch tổ chức kiểm điểm của UBND tỉnh Phú Yên, nội dung kiểm điểm là các sai phạm, thiếu sót, khuyết điểm theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác tại tỉnh Phú Yên.

UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh qua các nhiệm kỳ về các nội dung liên quan theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ.

Các sở TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng, Kế hoạch đầu tư, UBND các huyện, xã phải tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm về hàng loạt vấn đề về đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ rừng…