Theo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, người dân khi tới điểm cấp đổi GPLX của bưu điện sẽ thực hiện nhắn tin tới tổng đài của Sở GTVT để lấy số thứ tự. Do đó việc mua bảo hiểm hay hàng hóa khác tại bưu điện sẽ không hề tác động tới thứ tự đăng ký. Việc mua bảo hiểm và hàng hóa hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận thông tin về việc ép người dân như ở trên, lãnh đạo Bưu điện tỉnh Đắk Lắk đã xuống kiểm tra các điểm cung cấp dịch vụ của Bưu điện huyện Ea H’leo để chấn chỉnh lại và có các quyết định xử lý phù hợp.