Theo Cục, còn tồn tại một số trang TTĐTTH có các hành vi vi phạm pháp luật như hoạt động chưa đúng quy định tại giấy phép đã được cấp, chưa phù hợp với quy định về trang TTĐTTH. Cá biệt, một số trang đã tổng hợp, cung cấp thông tin vi phạm điều cấm, gây tác động xấu đến xã hội, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Cục đề nghị các tổ chức, DN thiết lập trang TTĐTTH có cơ chế quản lý chặt chẽ nguồn tin, bảo đảm chỉ lựa chọn thông tin từ các nguồn tin có nội dung phù hợp với lợi ích quốc gia, lợi ích của xã hội, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các tổ chức, DN phải thực hiện nghiêm việc tổng hợp thông tin theo quy định. Các sở TT&TT được giao xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.