(PL)- Ban Nội chính Trung ương vừa có văn bản gửi thường trực tỉnh ủy, thành ủy các địa phương yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân làm hồ sơ giả để hưởng chế độ người có công.

Theo đó, qua khảo sát và nghiên cứu tài liệu, Ban Nội chính Trung ương nhận thấy có hiện tượng người dân móc nối với cán bộ biến chất hình thành “đường dâylàm giả hồ sơ hưởng chế độ người có công, gây thất thu ngân sách.

VIẾT LONG