(PL)- Chiều 5-10, một lãnh đạo Bộ Y tế cho biết từ xưa đến nay chưa thấy đơn vị nào báo cáo chuyện bác sĩ từ chối nhận hoa hồng, quà tặng... từ các công ty cung cấp máy móc, trang thiết bị, thuốc men cho bệnh viện hoặc từ bệnh nhân.

“Chúng tôi cũng chưa thấy Sở Y tế TP.HCM báo cáo việc BV huyện Bình Chánh trả lại tiền quà tặng. Do vậy, Bộ Y tế sẽ trao đổi với Sở Y tế TP.HCM về chuyện này” - vị lãnh đạo này nói.

Trước đó, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong chín tháng đầu năm 2015 ở TP.HCM có nêu tập thể y, bác sĩ BV huyện Bình Chánh đã nộp lại 433 triệu đồng quà tặng. Đây là đơn vị duy nhất ở TP nộp lại phong bì. Một lãnh đạo BV huyện này nói lâu nay tất cả khoản hoa hồng, quà tặng... từ đối tác hoặc bệnh nhân đều được công khai tại các buổi giao ban mỗi tháng.

HUY HÀ