Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị thu phí thực hiện việc công khai số liệu thu phí tại các trạm thu phí trên toàn quốc để cơ quan quản lý, tổ chức, người dân thực hiện giám sát. Đồng thời khẩn trương triển khai việc thu phí không dừng tại các trạm thu phí trên toàn quốc. Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Bộ Công an hỗ trợ điều tra, làm rõ phản ánh về hiện tượng tiêu cực trong công tác thu phí tại các trạm thu phí BOT trên cả nước.