(PL)- UBND TP.HCM vừa giao Sở GTVT TP phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức đoàn kiểm tra thực địa, phân tích, xác định nguyên nhân gây ngập 13 điểm và tái ngập 14 điểm ở vùng trung tâm TP, báo cáo kết quả trước ngày 7-11.

 

Sở cũng phải tổ chức kiểm điểm về vụ tái ngập để rút kinh nghiệm, làm bài học cho những dự án sau này.

Theo báo cáo của Trung tâm Chống ngập, trong bốn năm qua đã xóa được 47/58 điểm ngập ở trung tâm TP. Nhưng từ cuối năm 2013 đến nay do mưa lớn kết hợp triều cường nên có 14 điểm tái ngập, ngoài ra còn phát sinh thêm hai điểm ngập mới.

TRUNG THANH