Yêu cầu PVN báo cáo tình hình tài chính của PVFCCo
(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận được phản ánh về tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) nên yêu cầu báo cáo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có văn bản gửi Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Trần Sỹ Thanh, đề nghị PVN có báo cáo bằng văn bản về hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng vốn nhà nước, công tác điều hành, quản lý nhân sự tại PVFCCo.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận được phản ánh về tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý vốn PVFCCo. Cụ thể, sản lượng sản phẩm sản xuất và kinh doanh năm 2017 và dự kiến 2018 của doanh nghiệp này đều thấp hơn năm 2010,  xu hướng giảm dần từ năm 2014 đến nay.

Các chỉ tiêu về doanh thu, tài sản, vốn chủ sở hữu đều giảm dần qua các năm. Lợi nhuận có xu hướng giảm rất nhanh từ năm 2015 đến năm 2017 và kế hoạch năm 2018; điều này dẫn đến vốn chủ sở hữu giảm (từ năm 2013 đến nay), làm giảm vốn nhà nước tương ứng tại doanh nghiệp gần 2.000 tỉ đồng.

Chi phí bàn hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp có xu hướng tăng trong khi doanh thu và lợi nhuận giảm. Đầu tư vốn vào công ty liên kết không có hiệu quả, khoản đầu tư lớn nhất là vào Công ty cổ phần Hóa dầu & Xơ sợi dầu khí (PVTEX) nhưng công ty này gặp nhiều khó khăn, lỗ lớn.

Ngoài ra, theo Ủy ban Kiểm tra, đơn vị kiểm toán độc lập đã đánh giá và khuyến cáo về tình hình tài chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của PVFCCo như: khoản bảo lãnh của PVFCCo đối với PVTEX là 114 tỉ đồng, khả năng thu hồi rất thấp và khoản vay này tiếp tục gia tăng trong thời gian tới,…

Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đơn vị này sẽ cử tổ công tác trực tiếp đến nằm tình hình tại một số đơn vị có liên quan trong PVN, đề xuất hướng xem xét, xử lý.

Theo báo cáo tài chính từ PVFCCo, tổng doanh thu 9 tháng năm 2018 ước đạt 7.095 tỉ đồng, đạt 108% kế hoạch 9 tháng, 83% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ 2017; lợi nhuận trước thuế 625 tỉ đồng, đạt 141% kế hoạch cả năm 2018.

TRÀ PHƯƠNG