(PL)- Ngày 24-8, UBND TP Đà Nẵng cho hay Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) đã yêu cầu các thủy điện A Vương, Sông Bung trả nước cho TP Đà Nẵng.

Cụ thể, Cục Quản lý tài nguyên nước đã đề nghị hồ A Vương xả nước bảo đảm lưu lượng trung bình ngày trong khoảng 15-24 m3/giây; hồ Sông Bung 4 xả nước không ít hơn 12 giờ/ngày và bảo đảm lưu lượng trung bình ngày khoảng 20-28 m3/giây. Cạnh đó, hồ Đắk Mi 4 phải xả nước liên tục về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng không nhỏ hơn 8 m3/giây.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước yêu cầu chủ các thủy điện nêu trên xả nước về hạ du sông Vu Gia từ ngày 21 đến 31-8 để vùng hạ du của Đà Nẵng có nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, nhiều lần lãnh đạo Đà Nẵng đã kiến nghị Bộ TN&MT cùng các bộ, ngành trung ương yêu cầu thủy điện Đắk Mi 4 trả nước cho TP. Thậm chí lãnh đạo Đà Nẵng còn tuyên bố kiện chủ hồ chứa thủy điện này lấy nước trên dòng sông Vu Gia nhưng lại xả về Thu Bồn khiến Đà Nẵng thiếu nước nghiêm trọng.

LÊ PHI