Thông báo Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 42

Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo Hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X, diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7.

Thông báo Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 42 ảnh 1
Các đại biểu tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 42. Ảnh: TÁ LÂM

Theo đó, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với TP.HCM, gồm:

1. Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2020 - 2025).
2. Về kết quả 5 năm thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.
3. Về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
4. Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
5. Báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện Quy định số 1374- QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy giai đoạn từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2020; (6) Báo cáo công tác kết nạp đảng viên và tình hình đảng viên ra khỏi Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung xem xét, đánh giá và thảo luận các nội dung quan trọng, đề xuất các giải pháp để tiếp tục công tác phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP, đồng thời chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hội nghị thống nhất đánh giá:
1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020)
Trong 5 năm qua, TP đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tiếp tục khẳng định và giữ vững vị trí, vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước. Với dân số thành phố chiếm khoảng 9,3% dân số cả nước, lực lượng lao động khoảng 8% và diện tích đất 0,6% của cả nước, TP đã đóng góp những kết quả rất có ý nghĩa vào sự phát triển chung của đất nước.
Thứ nhất, đóng góp của TP vào kinh tế cả nước không ngừng tăng: giai đoạn 1996 - 2000 kinh tế TP chiếm 17% kinh tế cả nước; giai đoạn 2001 - 2010 chiếm 20% và từ năm 2011 - 2019 luôn chiếm lớn hơn 22% kinh tế cả nước.

Thông báo Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 42 ảnh 2

Thứ hai, công nghiệp TP chiếm 15% giá trị gia tăng công nghiệp cả nước và là lớn nhất, dịch vụ chiếm 33% giá trị gia tăng dịch vụ và là lớn nhất cả nước. Nông nghiệp dù diện tích đất chỉ chiếm 0,4% diện tích đất nông nghiệp cả nước và với hơn 50.000 lao động, chiếm 0,3% lao động nông nghiệp cả nước, đóng góp 1% vào giá trị gia tăng nông nghiệp cả nước do năng suất lao động gấp hơn 3 lần bình quân cả nước.

Thứ ba, TP là trung tâm tài chính lớn nhất cả nước, quy mô huy động vốn chiếm 29% và quy mô cho vay chiếm 28% của cả nước.
Thứ tư, thu hút đầu tư nước ngoài năm 2015 chiếm tỷ lệ 13,4%, năm 2019 chiếm tỷ lệ 14,7% tổng đầu tư nước ngoài, đứng đầu cả nước trong giai đoạn 2016 – 2019.
Thứ năm, TP đóng góp ngân sách không ngừng tăng lên, giai đoạn 2010 - 2015 đóng góp khoảng 26,5%, giai đoạn 2016 - 2019 khoảng 27,5% tổng thu ngân sách của cả nước.
Thứ sáu, năng suất lao động luôn đứng đầu, gấp hơn 2,7 lần so với bình quân cả nước.
Thứ bảy, hiệu quả kinh tế TP tăng qua các năm, hệ số ICOR năm 2015 là 4,53 đến năm 2019 là 4,31.
Thứ tám, TP là nơi đề xuất thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mới, hiệu quả cao như:
- Khu công nghệ cao được thành lập năm 2002, đến năm 2020 thu hút đầu tư 7,1 tỉ USD và giá trị đóng góp vào ngân sách không ngừng gia tăng: giai đoạn 2011 - 2015 đóng góp khoảng 123 triệu USD, giai đoạn 2015 - 2020 đóng góp khoảng 1 tỉ USD.
- Công viên phần mềm Quang Trung thành lập năm 2001, giai đoạn 2011 - 2015 xuất khẩu phầm mềm và giải pháp khoảng 400 triệu USD, đến giai đoạn 2015 - 2020 đã tăng hơn 4 lần, đạt 1,67 tỉ USD.
- Chương trình kích cầu đầu tư, trong bốn năm, 2016 - 2019 đã hỗ trợ 1.840 tỉ đồng trên tổng số vốn vay là 11.043 tỉ đồng để triển khai 284 dự án.
- Chương trình liên kết ngân hàng - doanh nghiệp và chương trình bình ổn giá đã và đang phát huy nhiều hiệu quả, góp phần rất tích vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
- Đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông TP.HCM được đề xuất năm 2019 và đang được hoàn thiện quy hoạch phân khu. Đây là cơ sở để hình thành một thành phố mới phía đông TP, là động lực và trung tâm đổi mới, sáng tạo của TP trong 20 năm tới. Với diện tích khoảng 10% diện tích TP và dân số khoảng 10% dân số TP nhưng triển vọng đóng góp 1/3 GRDP của TP.
- TP.HCM là địa phương đầu tiên triển khai đề án xây dựng TP thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025.
- TP cũng là địa phương đầu tiên, tháng 7-2020, đã công bố và triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số của thành phố, là nơi đầu tiên triển khai thí điểm dịch vụ viễn thông 5G ở Việt Nam.

Thông báo Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 42 ảnh 3
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về dịch vụ hạ tầng đô thị phục vụ nhân dân TP liên tục được cải thiện. TP đã tích cực thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), dự kiến đến cuối năm 2020 hoàn thành giải quyết việc ngập của vùng lõi 110km2, với 3,5 triệu dân của TP.

Đến nay, 9/9 tuyến đường chính không còn ngập do triều, các quận - huyện đã giải quyết được 179/179 tuyến đường không còn ngập khi mưa. Với áp lực dân số cơ học tăng cao, khoảng 1 triệu dân trong 5 năm nhưng đã đảm bảo cung cấp nước sạch cho 100% các hộ dân trên địa bàn TP.
Công tác xử lý rác thải, nước thải đảm bảo môi trường đã được thực hiện tốt, từng bước chuyển đổi công nghệ xử lý rác theo hướng hiện đại, chuyển từ chôn lấp sang tái chế và đốt phát điện. Từ năm 2017 đến nay, toàn TP đã xóa được 715/747 điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải...
Tuy nhiên, TP cũng đã bộc lộ nhiều yếu kém, thách thức trong quá trình phát triển. Đó là bố trí cơ cấu sử dụng đất chưa hợp lý, không phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế TP nhưng chậm được khắc phục. Đất dành cho phát triển công nghiệp và dịch vụ (không kể bất động sản) chỉ chiếm khoảng 5% diện tích TP, trong khi công nghiệp và dịch vụ chiếm 99% GRDP của TP. Nông nghiệp đóng góp dưới 1% GRDP nhưng đang sử dụng hơn 50% diện tích đất TP.
Hiệu quả cải cách hành chính chưa cao, thiếu sự đồng bộ trong phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Các chỉ số về cải cách hành chính (Par-index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chưa cải thiện được nhiều, thậm chí tụt hạng, chưa tạo được sự hấp dẫn thực sự đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Điểm nghẽn lớn nhất trong phát triển TP là bất cập về hạ tầng giao thông. Việc đầu tư phát triển hệ thống giao thông chậm nhiều so với quy hoạch được duyệt và nhu cầu phát triển của thành phố. Mật độ đường giao thông và tỷ lệ đất dành cho giao thông trên đất đô thị rất thấp.
Mối liên kết giữa các doanh nghiệp, nhà khoa học và các cấp chính quyền chưa thực sự hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội nhanh hờn, bền vững hơn.
Tỷ lệ ngân sách để lại cho TP.HCM ở mức 18% là thấp nhất cả nước, chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của TP.
Tỷ suất sinh của TP 1,3 trẻ/phụ nữ là mức rất thấp so với cả nước và yêu cầu phát triển bền vững (2,1 trẻ/phụ nữ), do môi trường và các điều kiện xã hội đối với người lao động chậm được cải thiện, điều kiện đi lại không thuận tiện, khó khăn về nhà ở, thời gian lao động công nghiệp dài.
2. Về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2020
Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội. Lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng và nặng nề, nhất là ngành dịch vụ. Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng khoảng 1 - 1,5%, nhiều ngành kinh tế có mức tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giảm 3,7%, dịch vụ lưu trú ăn uống giảm 47,3%, du lịch lữ hành giảm 71,2%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7%), bốn ngành công nghiệp trọng yếu tăng 2% (cùng kỳ tăng 5,5%). Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp tăng 3,11% (cùng kỳ tăng 6,08%). Số doanh nghiệp có nguy cơ phải tạm dừng hoạt động là gần 8.500 doanh nghiệp.
Trong điều kiện hết sức khó khăn, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự chung tay chia sẻ của nhân dân TP, tình hình kinh tế - xã hội TP vẫn ổn định và có những điểm sáng đáng ghi nhận, làm tiền đề để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong những tháng cuối năm.
TP đã tích cực triển khai các cơ chế, chính sách để hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và cho nhiều đối tượng trong nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến nay, đã hỗ trợ cho 3.461/8.500 doanh nghiệp để duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, đạt tỷ lệ 40,72%, với số tiền hơn 233 tỉ đồng.
Các mặt công tác khác cũng được quan tâm thực hiện đạt những kết quả đáng phấn khởi. TP đã tổ chức sơ kết đợt 1 trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Thông báo Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 42 ảnh 4
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

3. Về những nội dung, giải pháp, công việc trọng tâm trong sáu tháng cuối năm 2020
Sáu tháng cuối năm 2020, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những giải pháp và công việc trọng tâm để chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.
1. Giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP thực hiện:
- Tổ chức công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả cao trong tình hình mới, chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly dành cho người Việt Nam ở nước ngoài về theo chỉ đạo của Chính phủ và các chuyên gia người nước ngoài sang Việt Nam làm việc, đảm bảo TP không bị động, bảo vệ TP thành công trước nguy cơ lây nhiễm mới.
- Khẩn trương và tích cực triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ và của TP đến các doanh nghiệp chưa được nhận hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hoàn tất công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong tháng 9 năm 2020.
- Tăng cường các giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân đầu tư công, duy trì chế độ giao ban để đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả, phấn đấu đến hết năm 2020 tỷ lệ giải ngân đầu tư công của thành phố đạt từ 95% kế hoạch trở lên.
- Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII.
- Tích cực triển khai mạnh mẽ các hoạt động theo chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, công bố danh mục các sự kiện văn hóa thường niên và tiếp tục thực hiện các cuộc “Đối thoại văn hóa” theo kế hoạch.
2. Các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp:
- Các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ để tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.
- Cấp ủy các cấp và MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra việc tổ chức đồng bộ, kịp thời và vận động nhân dân chủ động, tự giác, tích cực thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong tình hình mới. Mỗi người dân phải là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một tổ chức chiến đấu, mỗi quận, huyện là một pháo đài vững chắc phòng, chống dịch.
- Tiếp tục ra sức thi đua trong giai đoạn tới, lựa chọn các công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng để đăng ký tổ chức thực hiện hiệu quả cao và hoàn thành đúng thời hạn đăng ký.
- Các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác thực hiện Quy định 1374 đối với các đơn vị nhằm kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị chưa thực hiện tốt.
- Khẩn trương triển khai xây dựng Đề án “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và nhân dân giám sát Đảng và chính quyền TP.HCM giai đoạn 2020 -2025” và đề án “Hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TP.HCM giai đoạn 2020 - 2035”.
- Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
Trước những nhiệm vụ khó khăn nhưng hết sức có ý nghĩa, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành phải thực sự đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả cao, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TP.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM yêu cầu toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trước nhân dân và kêu gọi đồng bào TP, các doanh nhân, các nhà khoa học phát huy sáng kiến và mọi nguồn lực để bảo vệ TP thành công trước nguy cơ dịch COVID-19, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ TP lần thứ 11 và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển TP năm 2020.