Thông báo sai số liệu mốc độ cao ở TP.HCM

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22-6, Cục Quản lý Xây dựng công trình đã trích dẫn sai số liệu về mốc độ cao của Trạm Phú An trong thông báo về việc sử dụng mốc độ cao cho các dự án chống ngập ở TP.HCM và Long An. Đơn vị này cũng ghi sai thời gian đưa vào sử dụng mốc độ cao Phú An (từ năm 1988, trong khi thông tin chính xác là từ năm 2008).

TRUNG THANH