49 gặp 50!
(PL)- Tiếp nhận trình báo của chị B. ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về việc chị bị mất trộm 1 triệu đồng và đôi bông tai, công an huyện nhanh chóng vào cuộc.

 

Không khó mấy công an xác định kẻ nhập nha là cậu quý tử Nguyễn Minh Hiếu, con chị và Hiếu khai thêm đồng phạm Nguyễn Văn Hùng. Công an xác định: Biết mẹ đi vắng, Hiếu và Hùng cạy cửa vào nhà và chia ra hai hướng lục đồ. Hiếu tìm được 1 triệu đồng nhưng “báo cáo” với bạn trộm là chỉ tìm thấy 600.000 đồng rồi chia đôi. Còn Hùng thì vớ được đôi bông tai nhưng nói xạo với Hiếu là “chẳng tìm thấy gì”. Mãi đến khi bị công an bắt, Hiếu và Hùng mới biết số tiền, vàng mà bọn chúng đã trộm được! Kể ra cũng khó trách kẻ trộm vì chúng lấy đâu ra chuyện trung thực với nhau. Vụ này rõ là 49 gặp… 50!

DIỄM TRÂM