Cây nào cũng là cây?
(PL)- Để bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho sát với thực tế tại địa phương, tháng 7-2015 tỉnh Bình Định có Quyết định 13/2015 cho các địa phương thực hiện, trong đó có quy định về việc áp giá bồi thường với từng loại cây trồng khi thu hồi đất.

Tuy nhiên, cán bộ thực hiện “nhức đầu” với quy định tính số lượng cây trồng như sả, thơm để bồi thường khi thu hồi đất. Ai cũng biết sả mọc theo bụi và nhảy cây lia lịa. Nếu tính cây thì hôm trước hôm sau đã khác, còn dễ tạo điều kiện phát sinh gian lận. Bất hợp lý này vừa được các đại biểu “méc” với Ban Pháp chế HĐND tỉnh khi ban đi giám sát việc thực hiện Luật Đất đai 2013 tại các địa phương. Chi li đến từng cây sả cho dân bớt thiệt là điều quý nhưng chi li quá, đâm ra bất cập.

AS