Đừng ngủ khi đồng đội đang thức!

Đoạn phim sau sẽ khiến bạn cười lăn vì sự đùa dai của các anh lính trong quân đội Mỹ. Nếu đã đi lính, đừng để đồng đội thấy bạn đang ngủ nếu không thì tai họa lắm đấy, bạn sẽ là nạn nhân cho những trò đùa như sau....


H.V (nguồn YouTube)