Mọi người còn thấy Tính tiêu xài rộng tay mà chẳng biết tiền ở đâu ra nhưng công an thì biết.

Khi kẻ nghiện sắm xe xịn… - ảnh 1

Số là đầu tháng 8-2016, sau khi đi uống methadone, Tính tạt vào một quán ở La Gi, đột nhập vào trong trộm hơn 70 triệu đồng. Lấy được tiền, Tính mang giấu, sau đó gửi ngân hàng. Nghe ngóng động tĩnh một thời gian, Tính rút tiền mua xe, xài bạo. Từ chuyện này, mới đây công an nghi ngờ, mời Tính lên hỏi. Trộm có mấy chục triệu đồng mà đã ú ớ với công an, các cơ quan phòng, chống tham nhũng ở ta mà làm được vậy, “thòi” ra lắm chuyện hay.