May mà nhầm trên giấy
(PL)- Chị Trần Thị M. bị u nang buồng trứng bên trái và đến BV Đa khoa Vĩnh Đức (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều trị.

 

Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật bóc khối u. Ngày ra viện, chị M. xanh mặt khi tờ giấy ra viện ghi rành rành: Phẫu thuật nội soi bóc u nang buồng trứng phải. Theo lãnh đạo bệnh viện, các giấy tờ, bệnh án của bệnh nhân ghi u nang buồng trứng bên trái và thực tế phẫu thuật cũng bóc khối u bên trái. Tuy nhiên, trong tờ giấy ra viện, nhân viên đánh máy gõ nhầm ra bên phải. Cũng may là giấy ra viện ghi nhầm chứ giấy nhập viện mà ghi nhầm, chưa biết hậu quả thế nào còn bệnh nhân thì bị một phen mất vía.

AS