Vạch ra mà đọc!
(PL)- Ở ngã ba đường 2-4 và Nguyễn Đình Chiểu (TP Nha Trang, Khánh Hòa) có hai bảng tuyên truyền về giao thông và biển “dọa” về dán, vẽ quảng cáo trên trụ điện...

Vạch ra mà đọc! - ảnh 1
 

Tuy nhiên, hổng rõ đơn vị lắp đặt muốn gợi tò mò cho người đi đường hay chơi trò gì mà biển nọ che hết chữ của biển kia (ảnh). Thôi thì… ai ham hiểu biết, cứ xáp lại, vạch ra mà đọc vậy!

HC