Thu hồi hơn 161.000 m2 đất dọc kênh Tham Lương

Khu đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án có tổng tiện tích hơn 161.000 m2. Trong đó diện tích đất thuộc địa bàn quận 12 (gồm ba phường Thới An, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân) là hơn 137.000 m2, còn lại thuộc địa bàn phường 15, quận Gò Vấp.

Theo chỉ đạo của UBND TP, các quận liên quan có trách nhiệm công bố văn bản chấp thuận địa điểm nói trên và ban hành thông báo thu hồi đất. Trung tâm Chống ngập TP phối hợp với quận 12, quận Gò Vấp thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân.

TRUNG THANH