Thu hồi hơn 5,3 tỷ đồng sai phạm của Đài PT-TH Bà Rịa-Vũng Tàu

Đây là số tiền mà thanh tra xác định Đài PT&TH tỉnh đã chi sai ở một số khoản trong thời gian từ năm 2011-2013. 

Theo đó, qua công tác thanh tra về việc chấp hành các quy định Nhà nước trong quá trình thu, chi tài chính và quản lý tài sản nhà nước của Đài PT&TH tỉnh giai đoạn 2011-2013, thanh tra tỉnh phát hiện một số nội dung Đài chi sai.

Cụ thể, thanh tra yêu cầu thu hồi số tiền hơn 1,88 tỷ đồng từ nguồn thu dịch vụ quảng cáo của Đài nộp vào ngân sách nhà nước.

Lý do, Đài đã dùng nguồn ngân sách tỉnh cấp bổ sung để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền phạt chậm nộp thuế, thuế giá trị gia tăng; Thu hồi số tiền hơn 1,45 tỷ đồng gồm các khoản tiền do Giám đốc Đài chi sai trong ba năm gồm: Tiền hỗ trợ cước phí điện thoại, tiền hỗ trợ công tác phí nước ngoài, tiền tiếp khách chi vượt mức, tiền dầu DO chạy máy phát điện (gần 708 triệu); Thu hồi hơn 1,75 tỷ đồng tiền mà Đài chưa kê khai doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh thu chịu thuế của hàng hóa, dịch vụ trao đổi, doanh thu khác; Ngoài ra, Đài cũng bị buộc nộp lại số tiền gần 223 triệu đồng với lý do chưa kê thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động trong ba năm.

Ngày 7-1, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng số tiền trên vào ngân sách. Hiện, thanh tra tỉnh đang hoàn thiện kết luận thanh tra về về việc chấp hành các quy định Nhà nước trong quá trình thu, chi tài chính và quản lý tài sản nhà nước của Đài PT&TH tỉnh giai đoạn 2011-2013.