VỤ GIAO 225 HA ĐẤT CHO VỢ, CON Ở BÌNH PHƯỚC

Thu hồi toàn bộ đất để làm quỹ an sinh xã hội

Trước đó UBND tỉnh Bình Phước có quyết định kỷ luật hai ông với hình thức khiển trách vì thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm trong quá trình quản lý, lãnh đạo.

Như chúng tôi đã phản ánh, ông Quýt đã đề xuất với các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh Bình Phước giao lại 123,2 ha đất (là công ty nhà nước, ông Quýt được tỉnh giao quản lý) cho Công ty TNHH Tân Thiên Mẫn do con ruột ông Quýt làm giám đốc, trồng cao su. Tương tự, ông Đặng Văn Hơn đã tham mưu UBND tỉnh giao hơn 102 ha đất cho Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nông Lâm nghiệp Hưng Phước Trường, do vợ ông Hơn làm giám đốc, trồng cao su. Với danh nghĩa là lãnh đạo công ty ông Hơn cũng đã trực tiếp chỉ đạo, việc giải tỏa, đền bù đất làm dự án cho doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ ông này không tuân thủ theo các quy định của UBND tỉnh Bình Phước. Trước đó, Thanh tra Chính phủ cũng đã có kết luận về các sai phạm trong việc giao đất cho vợ con của hai vị này. Sau đó Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo xử lý nghiêm, thu hồi diện tích đất đã giao sai.

N.ĐỨC