Thủ tướng điều động một số cán bộ lãnh đạo

Theo đó, điều động Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, đến nhận công tác và giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; điều động Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đến nhận công tác và giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an; điều động Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, đến nhận công tác và giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Thủ tướng Chính phủ điều động ông Nguyễn Quốc Cường, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo TPO