Thủ tướng: Thuyết phục dân phải từ cái bắt tay

Hội nghị do Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành và khoảng 5.200 đại biểu ở tất cả đầu cầu trực tuyến cả nước.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công tác dân vận chính quyền năm 2019 đầy màu sắc, sáng tạo và thành công; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trên cả nước. Công tác này góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại của đất nước, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng đề nghị trong năm 2020, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước cần bám sát nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Cùng với đó, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức hách dịch, cửa quyền và năng lực kém. Tăng cường phong cách thuyết phục quần chúng, trách nhiệm nêu gương, kỷ luật hành chính của các cán bộ, đảng viên…

Thủ tướng lưu ý dân vận không chỉ là vận động nhân dân làm theo mà tập trung nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hành động vì lợi ích của nhân dân, chăm lo sức khỏe, tinh thần, vật chất cho người dân. “Dân vận phải thực chất, thực lòng, là văn hóa, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm, nói lời phải giữ lấy lời. Cho nên từ việc bắt tay đến cử chỉ phải từ tấm lòng mình để thuyết phục nhân dân” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, trong thời đại bùng nổ thông tin, các thông tin xấu lan tràn và người dân khó tiếp cận thông tin chính thống về các hoạt động của Đảng và Nhà nước. “Chúng ta cần làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng, lĩnh vực rất mới trong công tác dân vận hiện nay” - Thủ tướng nói.

Giải quyết hơn 86% vụ việc khiếu nại, tố cáo

Theo báo cáo tại hội nghị, năm qua, hơn 478.000 lượt công dân đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 4,3% so với năm 2018. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết được hơn 28.400 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86,2%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân hơn 205 tỉ đồng, 24 ha đất; khôi phục, bảo đảm quyền lợi cho gần 1.890 tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 20 vụ.

Năm qua, lượng kiều hối về nước tăng nhanh, đạt gần 16,7 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay. Khoảng 3.000 doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Mỗi năm có khoảng 500 lượt trí thức, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực về nước tham gia các chương trình, dự án khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo…