Thúc đẩy hợp tác hai Quốc hội Việt-Lào

Hội nghị được tổ chức nhằm chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và bà Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Lào, đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định hội nghị là dịp để hai bên cùng nhau trao đổi phương hướng, giải pháp thúc đẩy, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào. Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou nhấn mạnh tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam vẫn tiếp tục được vun đắp và phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.

PL