Thủy điện An Khê-Ka Nak bồi thường gần 3,2 tỉ đồng

(nằm trên hai tỉnh Gia Lai và Bình Định), cho biết đơn vị này vừa bồi thường gần 3,2 tỉ đồng cho các hộ dân ở huyện K’bang (Gia Lai) bị thiệt hại do thủy điện xả lũ hồi cuối tháng 5-2011. Trong đó bồi thường 2,9 tỉ đồng cho thiệt hại về hoa màu; 312 triệu đồng cho hư hỏng thiết bị, máy móc; 102 triệu đồng cho thiệt hại gia súc, gia cầm. Việc bồi thường được thực hiện trực tiếp với 179 hộ dân.

T.LỘC