Tiền thuê đất được tính theo giá đất thị trường

Theo sở này, Nghị định 121/2010 yêu cầu giá tính tiền thuê đất được xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường trong điều kiện bình thường (trước đây, Nghị định 142/2005 quy định tính theo giá đất do UBND TP cấp tỉnh công bố hằng năm). Tỉ lệ phần trăm tính tiền thuê đất được tính từ 1,5% đến 3% giá đất, trong khi theo Nghị định 142 chỉ từ 0,5% đến 2%.

Theo dự thảo, đơn giá thuê đất 1 m2/năm được xác định theo công thức: Giá tính tiền thuê của 1 m2 đất nhân với tỉ lệ phần trăm tính tiền thuê đất. Trong đó, giá tính tiền thuê đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND TP công bố hằng năm. Trường hợp giá đất này chưa sát với giá thị trường thì phải được xác định lại.

Về tỉ lệ phần trăm tính tiền thuê đất, Sở Tài chính đề xuất sẽ tùy theo khu vực và mục đích sử dụng đất thuê. Cụ thể, có ba nhóm mục đích và năm khu vực với tỉ lệ phần trăm từ thấp đến cao. Trong đó, mục đích thuê đất để kinh doanh dịch vụ, thương mại, tài chính, nhà hàng, khách sạn, nhà ở cho thuê, văn phòng làm việc, cho thuê phải nộp tiền cao nhất. Cụ thể, nếu đất thuê thuộc khu vực 1 (các quận 1, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận, Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Khu đô thị mới Thủ Thiêm), tỉ lệ phần trăm tính tiền thuê đất đến 3%.

Một số trường hợp đặc biệt như đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) được Sở Tài chính kiến nghị được xác định bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng. Đơn giá thuê đất tại Khu công nghệ cao (quận 9), Công viên Phần mềm Quang Trung (quận 12) được tính theo quy định riêng do có chính sách ưu đãi. Riêng với trường hợp tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước tạm thời cho thuê đất trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch, Sở Tài chính đề nghị không phân biệt mức giá thuê.

CẨM TÚ