Tiếp nhận dự án 6,4 triệu USD quy hoạch hai bờ sông Hương

Dự án có giá trị 6,4 triệu USD, trong đó 6 triệu USD từ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc, 400.000 USD vốn ngân sách địa phương. Mục tiêu của dự án là thiết lập quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương với chiều dài khoảng 15 km, phát huy giá trị cảnh quan, không gian đô thị, môi trường sông Hương...

Thời gian thực hiện dự án trong 30 tháng kể từ đầu năm 2015.

VẠN AN