Tiếp tục đề xuất tạm ngưng quảng cáo trên xe buýt ở TP.HCM

Theo Sở GTVT, Sở Tài chính vừa có báo cáo UBND TP về Đề án quảng cáo trên xe buýt ở địa bàn TP, trong đó đề xuất tiếp tục thực hiện Đề án này cho đến khi UBND TP ban hành đề án mới.

Về vấn đề này, Sở GTVT TP cho biết hợp đồng được ký kết giữa Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và Công ty TNHH Koa-Sha Media Việt Nam (đơn vị trúng đấu giá quảng cáo) về cho thuê quyền quảng cáo thương mại bên ngoài thân xe buýt có thời hạn là 3 năm. Tính đến thời điểm hiện tại thì hợp đồng đã kết thúc ngày 2-1.

Hiện nay, công tác đầu tư thay thế mới xe buýt đang trong quá trình triển khai (đã thực hiện hơn 60%), hệ thống mạng lưới tuyến xe buýt đang trong giai đoạn hoàn thiện và đặc biệt là diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn đang phức tạp. Do đó, Sở GTVT đề xuất UBND TP số 3 nội dung như sau:

Thứ nhất, cho phép Sở GTVT tạm ngưng việc thực hiện phương án đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt theo Đề án Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) ở TP.HCM.

Thứ hai, giao Sở GTVT và cơ quan trực tiếp thực hiện Đề án rà soát, nghiên cứu đề xuất UBND TP điều chỉnh đề án nêu trên đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP và nhu cầu quảng cáo thực tế đối với loại hình này.

Trong đó, Sở GTVT sẽ xác định lại số lượng các tuyến buýt (có trợ giá) mang tính ổn định để thực hiện quảng cáo, đồng thời tổ chức thuê đơn vị tư vấn xây dựng lại giá cho thuê quảng cáo phù hợp.

Xây dựng phương án phân phối nguồn thu, trong đó có trích lại một phần tỉ lệ phù hợp cho đơn vị vận tải, chủ phương tiện và đơn vị trực tiếp thực hiện đề án nhằm khuyến khích các đơn vị vận tải, các chủ phương tiện hợp tác và tăng hiệu quả khai thác quảng cáo.

Xác định thời điểm phù hợp đề xuất tiếp tục thực hiện việc tổ chức đấu giá cho thuê quảng cáo trên thân xe buýt trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn TP.

Thứ 3, trong thời gian tạm ngưng việc thực hiện phương án đấu giá quảng cáo, các đơn vị có nhu cầu quảng cáo chủ động liên hệ với đơn vị vận tải để thỏa thuận về giá thuê và thực hiện quảng cáo. Công tác này phải đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan về Luật Quảng cáo và các yêu cầu liên quan của Đề án.

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Sở GTVT TP đã có văn bản gửi UBND TP đề xuất tạm ngưng và làm lại đề án quảng cáo trên xe buýt.

Đề án này được UBND TP.HCM phê duyệt năm 2017, nếu quảng cáo thành công trên tất cả 1.200 xe buýt, có thể thu về 135 tỉ đồng/năm. Thế nhưng qua nhiều lần đấu giá quảng cáo không thành công, nguồn thu từ việc quảng cáo trên thân xe buýt chỉ đạt 58,3 tỉ đồng/năm.