Tiếp tục kiến nghị lùi thời gian lắp đặt hộp đen xe ôtô

lùi thời gian lắp đặt, cho phép tiếp tục sử dụng các hộp đen cũ và nâng thời gian cấp phép kinh doanh tạm thời đến năm 2013.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội, kiến nghị trên nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo giữa quy định xử phạt và quy định lắp đặt. Theo nghị định về xử phạt vi phạm giao thông mới được sửa đổi, đến ngày 1-7-2013 mới chính thức xử phạt xe ôtô không lắp đặt hộp đen, trong khi Nghị định số 91 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải ôtô lại chưa được sửa đổi và từ ngày 1-7 tới, xe kinh doanh vận tải vẫn phải lắp đặt hộp đen.

Cũng theo ông Hùng, chính những bất cập trên đã dẫn đến tình trạng nhiều địa phương lấy lý do DN chưa lắp đặt hộp đen nên chỉ cấp phép tạm thời hoạt động vận tải trong thời gian một năm.

“Quy định như thế rõ ràng là không phù hợp và làm khó DN. Do đó, trong văn bản gửi bộ trưởng Bộ GTVT, chúng tôi cũng kiến nghị tăng thời gian cấp phép tạm thời kinh doanh vận tải với các DN chưa lắp đặt hộp đen ở mức hai năm cho phù hợp với nghị định xử phạt. Đồng thời, để tránh lãng phí, Hiệp hội cũng đề nghị Bộ GTVT cho phép các DN được tiếp tục sử dụng các hộp đen đã lắp đặt đến năm 2013” - ông Hùng nói.

THÀNH VĂN