Tiểu vùng Mê Kông có nguy cơ mất thêm 1/3 diện tích rừng

Đây là cảnh báo của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) trong thông báo vừa gửi cho các cơ quan truyền thông Việt Nam.

Theo nghiên cứu của WWF, từ năm 1973 đến 2009, năm quốc gia trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng đã mất gần 1/3 diện tích rừng che phủ còn lại. Trong đó Campuchia mất 22% diện tích rừng, Lào và Myanmar mất 24%, Thái Lan và Việt Nam mất tới 43%. Cụ thể, diện tích rừng che phủ của Việt Nam năm 1973 hơn 23 triệu ha, từ năm 1973 đến 2009 mất hơn 10 triệu ha.

Các phân tích của WWF cho thấy khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng hiện duy trì được khoảng 98 triệu ha rừng tự nhiên, chỉ bằng hơn một nửa diện tích đất của khu vực. Tuy nhiên, với tốc độ phá rừng như hiện nay thì diện tích này, theo dự đoán sẽ mất đi một cách nhanh chóng.

HOÀNG NHIÊN