Tín dụng Ý bị đánh tụt hạng

Lý do: Kinh tế và chính trị của Ý đều quá yếu ớt. S&P ghi nhận liên minh cầm quyền lỏng lẻo của chính phủ Ý và các bất đồng về chính sách trong Quốc hội sẽ tiếp tục hạn chế khả năng xử lý các thách thức. Hiện mức đánh giá tín dụng Ý của hai công ty thẩm định Mỹ Moody’s và Fitch cao hơn S&P ba bậc và hai bậc.

THIÊN ÂN (Theo AP, THX)