Tình hình biển Đông ảnh hưởng hoạt động xuất nhập khẩu của TP.HCM

Đó là nhận định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Thái Văn Rê tại hội nghị về tình hình KT-XH TP sáu tháng đầu năm và các giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2014 trên địa bàn TP.HCM.

 Theo ông Rê, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn TP quý II tăng 8,7% (quý I tăng 7,7%), sáu tháng đầu năm ước đạt 378.915 tỷ đồng, tăng 8,2% vo với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,9%). Đây là mức tăng cao hơn cùng kỳ hai năm liên tiếp, cho thấy tình hình kinh tế đã ổn định hơn với các năm 2012, 2013.

Cũng theo ông Rê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp (DN) của TP giảm 1,2% so với tháng trước và tăng 13,9% so với tháng cùng kỳ (cùng kỳ giảm 0,6%). Kim ngạch nhập khẩu tháng sáu cũng giảm 4,2% với tháng trước, giảm 14,4% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của UBND TP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng sáu của TP ước tăng 0,58% so với tháng trước (cùng kỳ tăng 0,12%). So với tháng 12-2013, CPI tăng 1,09% (cùng kỳ tăng 0,78%). Tuy nhiên, nếu loại trừ tăng của nhóm viện phí (mới tăng từ 1-6 và chiếm 0,42%), thì CPI tháng sáu chỉ tăng 0,16% .

Về nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2014, Chủ tịch UBND TP, ông Lê Hoàng Quân, nhấn mạnh trước hết vẫn phải tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp đó là huy động  nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đồng thời tăng cường hiệu quả đầu tư công. Bên cạnh đó sẽ chỉ đạo sở Xây dựng kiểm tra rà soát một số dự án chưa triển khai, dự án kéo dài, cương quyết thu hồi để tránh các dự án treo làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

T.Hương-L.Thoa