Tổ chức về nguồn Điện Biên cho văn nghệ sĩ TP.HCM

Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP, cho biết đây là chuyến hành trình về nguồn kết hợp biểu diễn nghệ thuật phục vụ chiến sĩ và nhân dân tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Điện Biên. Qua đó góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho văn nghệ sĩ, cán bộ báo chí TP.HCM về thành quả sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào; khơi nguồn cảm xúc từ thực tiễn để văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí sáng tác những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.

VIỆT HOA

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.