Tôn vinh đơn vị làm nhiệm vụ đấu tranh thi hành Hiệp định Paris

Đây là những đơn vị đặc biệt làm nhiệm vụ đấu tranh thi hành Hiệp định Paris góp phần vào cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Tuy thời gian hoạt động không dài (từ ngày 28-1-1973 đến ngày 30-4-1975) nhưng việc thành lập hai đoàn là sự kiện có ý nghĩa chiến lược, là sách lược sáng suốt của cách mạng Việt Nam”. Chủ tịch nước mong muốn với những kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của mình, các cán bộ trong hai đoàn đại biểu quân sự sẽ tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật đấu tranh ngoại giao quân sự - quốc phòng cho thế hệ hôm nay.

PL

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.