Tổng ân xá ở Syria

Hôm trước đó, ông đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại học Damascus kêu gọi đối thoại toàn dân để tiến đến sửa đổi hiến pháp. Ông giải thích các cải cách dự kiến còn phải chờ bầu cử xong Quốc hội trong tháng 8 để Quốc hội mới xem xét. 

Ngay sau bài phát biểu của tổng thống, sáng 21-6, hàng chục ngàn người đã biểu tình ở Damascus và nhiều thành phố để bày tỏ thái độ ủng hộ tổng thống. Hôm trước đó, biểu tình chống đối chế độ đã diễn ra ở nhiều địa phương.

H.DUY (Theo AFP, Reuters)