Tổng bí thư, Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình quốc thư

đã trình quốc thư lên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp được bổ nhiệm công tác tại Việt Nam (VN). Sau lễ trình quốc thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các đại sứ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ giữa VN với các quốc gia mà các vị đại sứ đại diện đang phát triển theo chiều hướng tích cực và tốt đẹp. VN đang có bước phát triển, chuyển mình mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực và có vị trí ngày càng cao trên trường quốc tế. VN sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong rằng nhiệm kỳ công tác tại VN sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cá nhân các đại sứ; mối quan hệ giữa VN và quý quốc mà các đại sứ đại diện sẽ có những bước phát triển mới, tốt đẹp hơn nữa.

“Rừng luật…”

“Rừng luật…”

(PLO)-  Đây là cách chơi chữ của Đại biểu Quốc hội - luật sư Trương Trọng Nghĩa để đối lập với “luật rừng”, khi ông phát biểu trong phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng qua...