Tổng Bí thư thăm Lào trong chuyến xuất ngoại đầu tiên

Thông tin trên được Ban Đối ngoại Trung ương ra thông báo ngày 13-6. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone và phu nhân. Đây sẽ là chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng kể từ khi đắc cử Tổng Bí thư tại Đại hội XI tháng 1-2011.

NGHĨA NHÂN