TP.HCM bác đề xuất cấm công chức mặc quần Jean, áo thun

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn TP.
Trong kết luận này, ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo thống nhất bỏ quy định cấm công chức mặc quần Jean, áo thun đi làm.
Trước đó, trong dự thảo tờ trình của Sở Nội vụ về quy tắc ứng xử có điều khoản quy định khi thực hiện nhiệm vụ, công chức phải mặc trang phục lịch sự, không được mặc quần Jean, áo thun, trừ trường hợp tham gia các hoạt động, sự kiện của cơ quan, đơn vị.
Sau khi thống nhất bãi bỏ quy định này, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong giao Sở Nội vụ rà soát tổng thể quy định của pháp luật, cập nhật ý kiến góp ý, hoàn chỉnh dự thảo trình UBND TP. Trên cơ sở đó sẽ trình ký ban hành trước ngày 25-12.