TP.HCM ban hành dữ liệu thông tin của người dân

Theo đó, TP giao Sở TT&TT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tích hợp các dữ liệu có liên quan đến danh mục điện tử dùng chung về kho dữ liệu dùng chung TP. Qua đó xây dựng tài liệu và thực hiện công bố hướng dẫn kỹ thuật chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị có nhu cầu khai thác và sử dụng tại cổng thông tin dữ liệu TP http://data.hochiminhcity.gov.vn.

TP.HCM ban hành dữ liệu thông tin của người dân ảnh 1
Người dân và doanh nghiệp có thể chủ động khai thác thông tin từ kho dữ liệu dùng chung theo nhu cầu. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đồng thời Sở TT&TT cũng tham mưu TP điều chỉnh, bổ sung danh mục điện tử dùng chung khi có phát sinh, thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế. Các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với sở này cung cấp dữ liệu liên quan đến danh mục điện tử dùng chung về kho dữ liệu dùng chung TP.

Ban hành kèm theo quyết định này là danh mục điện tử dùng chung của TP.HCM gồm danh mục liên quan đến đối tượng là người dân, doanh nghiệp, vị trí địa lý…

Danh mục cơ sở dữ liệu người dân dùng chung của TP gồm thông tin người dân (số định danh cá nhân, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, nhóm máu, tình trạng hôn nhân, CMND/CCCD, nơi thường trú…). Đơn vị được khai khác dữ liệu này là các sở, ban, ngành, UBND các quận/huyện được cấp tài khoản và phân quyền khai thác dữ liệu.