TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng

Dòng người mỗi lúc một đông. Cả biển người ngợp trong cờ đỏ sao vàng, ai nấy đều hô vang "Việt Nam vô địch".

Ghi nhận của PV tại các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, ngã 6 Phù Đổng:

TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng ảnh 1

TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng ảnh 2

TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng ảnh 3

TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng ảnh 4

TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng ảnh 5

TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng ảnh 6

TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng ảnh 7

TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng ảnh 8

TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng ảnh 9

TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng ảnh 10

TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng ảnh 11

TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng ảnh 12

TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng ảnh 13

TP.HCM: Biển người xuống đường ăn mừng sau chiến thắng ảnh 14