TP.HCM: Chậm xây trường mầm non, 2 huyện bị phê bình

UBND TP.HCM vừa phê bình UBND huyện Bình Chánh và UBND huyện Hóc Môn về việc không thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND về chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập. 
Do đó, UBND TP yêu cầu huyện Hóc Môn chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan đối với việc tạm dừng dự án xây dựng Trường Mầm non Sơn Ca trên địa bàn.
Đối với UBND huyện Bình Chánh, cũng phải chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan đối với việc chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện các dự án tham gia chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn.
Sau đó hai huyện này phải đề xuất biện pháp xử lý cụ thể, báo cáo UBND TP trước ngày 15-1-2018. 
UBND TP khẳng định không giải quyết bố trí phần lãi vay phát sinh thêm đối với các dự án quá thời gian thanh toán và quá thời gian ân hạn so với quy định. Các đơn vị phải tự chịu trách nhiệm trước cấp ủy, HĐND địa phương.