TP.HCM chỉ đạo vụ Sở Y tế xin góp đất công làm dự án

UBND TP.HCM vừa có ý kiến như trên về đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết để đầu tư xây dựng khu phụ trợ - Cơ sở 2 của BV Ung bướu của Sở Y tế.

Theo đó, UBND TP.HCM lưu ý BV Ung bướu phải đảm bảo thực hiện liên doanh, liên kết không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao. Việc sử dụng tài sản vào mục đích liên doanh, liên kết nhằm hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện nhiệm vụ của bệnh viện. BV Ung bướu có trách nhiệm liên hệ Sở TN&MT để được hướng dẫn trình tự thủ tục chuyển đổi hình thức sử dụng đất, từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất trả tiền một lần đối với khu đất 24.219 m2 tại phường Tân Phú, quận 9. Tiền thuê đất nộp vào ngân sách phải đảm bảo không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định 151. Về giá trị tài sản liên doanh, liên kết, phải xác định theo giá thị trường tại thời điểm góp vốn, được kiểm toán độc lập và UBND TP phê duyệt.

Bên cạnh đó, đề án phải có ý kiến của Thường trực HĐND TP.HCM và được TP phê duyệt.

“Sau khi được TP phê duyệt, việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết phải thực hiện công khai và đảm bảo các tiêu chí theo quy định” - văn bản của TP nêu. Tiếp theo, quyền sử dụng đất, công trình sự nghiệp và tài sản gắn liền trên đất sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết sẽ thuộc về Nhà nước theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Số tiền thu được từ việc liên doanh, liên kết sau khi chi trả các chi phí hợp lý có liên quan và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, phần còn lại BV Ung bướu được quản lý, sử dụng theo quy định về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Khu đất 24.219 m2 tại quận 9 được TP thu hồi của Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp, giao cho Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế để thực hiện đầu tư mở rộng Cơ sở 2 BV Ung bướu. Sở TN&MT đã cấp giấy chứng nhận cho BV Ung bướu theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng cơ sở y tế. Gần đây Sở Y tế lập đề án sử dụng tài sản công này vào mục đích liên doanh, liên kết để làm khu phụ trợ cơ sở 2 sau khi Cơ sở 2 BV Ung bướu hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2019 (Cơ sở 1 vẫn hoạt động như hiện hữu). Theo đề án, thời gian liên kết không quá 50 năm. BV Ung bướu góp vốn bằng quyền sử dụng đất (tạm tính theo giá thị trường gần 87,2 tỉ đồng, chiếm 17,95%).

Phần còn lại do đối tác góp vốn với hơn 398,4 tỉ đồng. BV Ung bướu chịu trách nhiệm nộp tiền thuê đất một lần và ứng từ nguồn thu của đối tác, không dùng tiền từ ngân sách. Phía đối tác sẽ chịu các chi phí đầu tư xây dựng, quản lý vận hành và khai thác. Chức năng chính của khu phụ trợ là cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân như nhà lưu trú cho bệnh nhân điều trị ngoại trú, thân nhân bệnh nhân là người có thu nhập thấp, nhà ở cho chuyên gia, nhà ăn, nhà để xe, bách hóa, nhà bảo vệ…