TP.HCM: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 giảm 0,04%

Đây là tháng thứ hai CPI TP.HCM liên tiếp giảm (tháng 3 giảm 0,46%). Từ đầu năm đến nay CPI TP.HCM tăng 0,14%.

Trong 11 nhóm hàng tính CPI, chỉ có bốn nhóm có chỉ số tăng khá thấp. Trong đó tăng cao nhất là nhóm đi lại và bưu điện (0,29%), kế đến là nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình (tăng 0,25%), nhóm dịch vụ ăn uống (tăng 0,22%). Các nhóm may mặc, mũ nón giày dép, nhóm bưu chính viễn thông, nhóm văn hóa-giải trí, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm nhẹ (0,04%-0,14%). Riêng nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng giảm mạnh (1,24%). Hai nhóm dược phẩm và dịch vụ y tế, nhóm giáo dục ổn định.

TÚ UYÊN