TP.HCM chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Ngày 17-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt TP nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, quán triệt Nghị quyết 52-NQ/TW.

Nghị quyết nêu rõ chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng thời cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết đưa ra yêu cầu tận dụng hiệu quả các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân...

Cụ thể, đến năm 2025, Việt Nam duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc ba nước dẫn đầu ASEAN; có ít nhất ba đô thị thông minh tại ba vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung.

Đến năm 2030, Việt Nam phủ sóng toàn quốc mạng di động 5G; hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.

Tại hội nghị, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng khẳng định TP.HCM có tiềm năng phát triển, là đầu tàu kinh tế của cả nước, là trung tâm khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo.

TP có khoảng gần 10 triệu dân nhưng đóng góp 24% GDP cho cả nước. Sự phát triển của TP.HCM có ảnh hưởng trực tiếp đến cả nước. TP cũng đi đầu tất cả các chính sách.

“Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là nơi hội tụ và tiết kiệm. Đây là hai tố chất tốt đẹp, quan trọng nhất của dân tộc ta. Với tinh thần đó, trong 10 năm và 20 năm nữa Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong ước, TP.HCM có quyền vẻ vang và tự hào” - Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Nóng hôm nay: Bộ Y tế mở hồ sơ 3 gói thầu cung cấp thuốc

Nóng hôm nay: Bộ Y tế mở hồ sơ 3 gói thầu cung cấp thuốc

(PLO)- Nóng hôm nay ngày 4-7: Bộ Y tế mở hồ sơ 3 gói thầu cung cấp thuốc giá trị gần 9.000 tỷ đồng; Tung hàng chục trinh sát bắt nhóm chuyên móc túi du khách ở Đà Lạt; Công an xác minh vụ bé trai bị cha, bà nội đánh đập; Cần có chế tài với người tiến cử, đề bạt cán bộ vi phạm...