TP.HCM có công văn khẩn về tăng cường chống dịch COVID-19

Ngày 19-2, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi người đứng đầu các sở ban ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận huyện về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.

Cụ thể, UBND TP đề nghị tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Phải xem công tác phòng chống dịch và các dịch bệnh truyền nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm, huy động, phân công lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Tất cả các sở ban ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP phổ biến, chỉ đạo đơn vị mình và tất cả đơn vị trực thuộc, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập. Đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn.

UBND TP đề nghị cần bố trí và sắp xếp các quy trình lao động, làm việc đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh không tụ tập đông người nhưng vẫn đảm bảo nhân lực phục vụ hoạt động.

Người dân cần nghiêm túc, tự giác khai báo y tế nếu đi về từ vùng dịch, liên hệ thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế.

UBND TP cũng yêu cầu các sở ban ngành chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở nghiêm túc thực hiện các Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với các lĩnh vực hoạt động, sản xuất, kinh doanh do UBND TP ban hành; triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo sổ tay “Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” của Bộ Y tế.

Đối với các khu công nghiệp tập trung, UBND TP yêu cầu doanh nghiệp phải có phương án phòng chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất.

Đối với ngành Y tế TP, UBND TP giao ngành này chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động tổ chức xét nghiệm lại cho các chuyên gia nước ngoài đã nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn TP.

UBND TP giao chính quyền TP Thủ Đức và các quận huyện chỉ đạo Công an địa phương và các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các phường xã, các tổ chức đoàn thể địa phương… chủ động kiểm tra, vận động những người trở về TP từ các tỉnh, thành phố khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra nếu đi về từ vùng dịch.

Ngành y tế triển khai công tác dự phòng và điều trị trong toàn bộ hệ thống y tế TP, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đóng trên địa bàn; huy động các nguồn lực hỗ trợ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bệnh viện dã chiến, cơ số thuốc, trang thiết bị bảo hộ để đáp ứng điều trị cho tất cả các bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Chính quyền TP Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp với ngành y tế có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh và báo cáo kết quả về UBND TP (thông qua Sở Y tế) trước ngày 24-2.