TP.HCM có hơn 50 dự án cần thu hồi đất cho năm 2022

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của UBND 16 quận, huyện (còn thiếu TP Thủ Đức, quận 4, 6, 8, 11, Bình Chánh), Sở TN&MT TP đã tổng hợp các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Cụ thể, về danh mục dự án cần thu hồi đất, có 33 dự án cần thu hồi đất để làm hạ tầng một số dự án như: xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn và khu dân cư, xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất... hoặc các dự án chỉnh trang hẻm và nâng cấp đường...

Về danh mục dự án cần thu hồi đất và có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa: có 19 dự án cần thu hồi đất và có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trong đó có 3 dự án có chuyển mục đích sử dụng trên 10 ha đất trồng lúa).

Danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa: Có 2 dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta. 

Về danh mục dự án điều chỉnh diện tích thu hồi đất và điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng đất lúa trong các Nghị quyết HĐND TP: Có 17 dự án cần điều chỉnh diện tích thu hồi đất và điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng đất lúa.

Nguyên nhân của việc điều chỉnh diện tích thu hồi đất: Sở TN&MT TP cho biết khi triển khai lập kế hoạch sử dụng đất, UBND quận, huyện sử dụng phần diện tích trong các quyết định phê duyệt dự án, sau khi triển khai đo đạc, cắm ranh thu hồi đất ngoài thực địa của khu đất thì diện tích thực tế có thay đổi.

Về nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình và cá nhân theo từng đơn vị hành chính cấp huyện: 7 quận, huyện có tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khoảng 630,65 héc ta (gồm quận 7, 12, Bình Tân, huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi).