TP.HCM: Đa số SGK lớp 2, lớp 6 là của Chân trời sáng tạo

Đa số các sách của lớp 2 và lớp 6 được UBND TP phê duyệt đều thuộc bộ Chân trời sáng tạo của nhà xuất bản (NXB) Giáo Dục Việt Nam. Riêng sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 2 có 3 đầu sách được phê duyệt thuộc NXB Giáo Dục Việt Nam, NXB ĐH Sư Phạm TP.HCM và NXB ĐH Quốc Qia TP.HCM. 

Sách Tiếng Anh 6 có 3 đầu sách được phê duyệt thuộc NXB Giáo Dục Việt Nam và NXB ĐH Sư Phạm TP.HCM. Sách Giáo dục công dân lớp 6 có 2 đầu sách được phê duyệt đều thuộc NXB Giáo Dục Việt Nam. 

Danh mục SGK lớp 2 được phê duyệt gồm 11 sách. Bao gồm:

Sách Toán do Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Khúc Thành Chính (chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cuốn Tiếng Việt của Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Trịnh Cam Ly, Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cuốn Đạo đức do Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh (Đồng chủ biên), Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Hà My, Lâm Hồng Lãm Thũy, Nguyễn Huyền Trang, Lê Phương Trí của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Sách Tự nhiên và xã hội do Đỗ Xuân Hội (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phương của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cuốn Hoạt động trải nghiệm do Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng tổng chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (đồng chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị Yến Ngọc, Đăng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Phương Trí của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cuốn Âm nhạc do Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng tổng chủ biên), Đặng Châu Anh (chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng, Nguyễn Mia Kiên, Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Mỹ thuật do Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cuốn Giáo dục thể chất do Phạm Thị Lệ Hằng (chủ biên) cùng Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Trần Minh Tuấn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Riêng môn tiếng Anh có ba đầu sách được phê duyệt. Bao gồm Cuốn Family anh Friends – National Edition của Trần Cao Bội Ngọc (chủ biên) và Trương Văn Ánh của Nhà xuất bản Giáo dục Viêt Nam. Cuối i-Learn Smart Start do Nguyễn Thị Ngọc Quyên (chủ biên) cùng với Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM. Cuốn Phonics-Smart do Nguyễn Thu Hiền (chủ biên) cùng với Quản Lê Duy của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong khi đó, danh mục sách giáo khoa lớp 6 gồm 15 sách. Bao gồm:

Toán (tâp 1,2) của tác giả Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị, Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên, Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thi Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín do Nhà xuất bản Giáo dục Viêt Nam phát hành.

Ngữ văn (tập 1,2) do Nguyễn Thị Hồng Nam (chủ biên) cùng với Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Trần Tiến Thành, Lê Quang Trường của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tiếng Anh gồm ba đầu sách. Cuốn Friends Plus do Trần Cao Bội Ngọc (chủ biên) cùng với Vũ Vạn Xuân của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cuốn i-Learn Smart World do Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên) cùng Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đăng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM. Cuốn Right-on do Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ biên) cùng Nguyễn Thị Ngọc Quyên của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM.

Giáo dục công dân  gồm hai đầu sách. Một cuốn do Đình PHương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng chủ biên) cùng Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam và Vũ Thị Thanh Nga của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Một cuốn do Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên) cùng Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Lịch sử và địa lí do Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (chủ biên phần địa lí) cùng Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Hương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cuốn Khoa học tự nhiên do Cao Cự Giác (tổng chủ biên kiêm chủ biên) cùng Phạm Thị Phương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin học do Hồ Sỹ Đàm (Tổng chủ biên), Hồ Cẩm Hà (chủ biên) cùng Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM.

Cuốn Giáo dục thể chất do Trịnh Hữu Lộc (tổng chủ biên) Lưu Chí Dũng (Chủ biên) cùng Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên lý, Lâm Thanh Minh, Lê Văn Quan và Phạm Thái Vinh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nghệ thuật (âm nhạc ) do Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (Đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Nghiêm Thị Hồng Hà, Trần Vĩnh Khương, Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My, Lương Minh Tân của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cuốn Nghệ thuật (Mỹ thuật) do Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ  biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.

Cuốn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp do Định Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng tổng chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Cuốn Công nghệ do Bùi Văn Hồng (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (chủ biên) và Trần Văn Sỹ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Dịp này, UBND TP cũng phê duyệt danh mục điều chỉnh, bổ sung SGK lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn từ năm học 2021-2022.

Môn Toán có 49 trường điều chỉnh. Môn tiếng Việt có 42 trường điều chỉnh. Môn Đạo đức có 54 trường xin điều chỉnh. Môn Tự nhiên xã hội có 53 trường, môn Hoạt động trải nghiệm có 56 trường, Âm nhạc có 63 trường, Mỹ thuật có 57 trường, Giáo dục thể chất có 65 trường và tiếng Anh có 41 trường điều chỉnh.

Năm học 2021-2022 là năm thứ hai cả nước tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc tiểu học (lớp 2) và lần đầu tiên ở bâc THCS (lớp 6).

Miễn học phí: Cần lộ trình phù hợp

Miễn học phí: Cần lộ trình phù hợp

(PLO)- Các ý kiến cho rằng việc miễn học phí cho học sinh bậc THCS là hoàn toàn phù hợp với quy luật phổ cập giáo dục. Tuy nhiên, cần phải đánh giá tác động, cân đối ngân sách… để có lộ trình phù hợp.