TP.HCM đổi tên một loạt bệnh viện và trạm y tế

Ngày 15-3, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án tổ chức lại các trạm y tế phường, Trung tâm Y tế và bệnh viện (BV) Quận trực thuộc Sở Y tế sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức.

Theo đó, việc tổ chức lại bộ máy các đơn vị trực thuộc Sở Y tế sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức trên nguyên tắc đảm bảo duy trì các hoạt động chuyên môn, đảm bảo ổn định và tổ chức triển khai hoạt động có hiệu quả ngay sau khi tổ chức lại, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động...

Theo Quyết định phê duyệt đề án, các BV Quận 2, BV Quận Thủ Đức và BV Quận 9 được đổi tên phù hợp với đơn vị hành chính mới và chuyển cơ quan quản lý từ UBND sang Sở Y tế. Theo đó, BV Quận 2 sẽ được đổi tên thành BV Lê Văn Thịnh, BV Quận Thủ Đức đổi tên thành BV Thành phố Thủ Đức và BV Quận 9 đổi tên thành BV Lê Văn Việt.

TP.HCM đổi tên một loạt bệnh viện và trạm y tế ảnh 1
Bệnh viện Quận 2 được đổi tên thành Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ảnh: HL

Cũng theo phương án tổ chức lại, Trung tâm Y tế Quận 2, Trung tâm Y tế Quận 9 và Trung tâm Y tế Quận Thủ Đức sẽ trở thành Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức, xếp hạng 2 trực thuộc Sở Y tế. 3 cơ sở làm việc hiện tại của 3 Trung tâm Y tế vẫn giữ nguyên hiện trạng để đảm bảo triển khai đầy đủ các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Thủ Đức. Trụ sở chính đặt tại số 48A đường Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức. Riêng các cơ sở mà đang có dự án đầu tư hoặc đã được UBND quận quy hoạch dự án dành cho y tế thì vẫn tiến hành thực hiện cho đến khi hoàn tất.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức cũng được sắp xếp lại. Cụ thể, thành lập Trạm Y tế phường An Khánh trên cơ sở sáp nhập Trạm Y tế phường Bình An, Trạm Y tế phường Bình Khánh thuộc Trung tâm Y tế Quận 2. Thành lập trạm Y tế phường Thủ Thiêm trên cơ sở sáp nhập Trạm Y tế phường An Khánh (cũ) và Trạm Y tế phường Thủ Thiêm thuộc Trung tâm Y tế Quận 2. 32 trạm y tế còn lại thực hiện theo chức năng. Trước mắt, Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ số lượng viên chức hiện có của 3 Trung tâm Y tế được tổ chức lại và có thể vượt quá số lượng quy định.

Ngoài ra, một số trạm Y tế phường thuộc Trung tâm Y tế Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, quận Phú Nhuận cũng được tổ chức lại. Cụ thể, thành lập trạm y tế phường Võ Thị Sáu trên cơ sở nhập trạm y tế phường 6, phường 7 và phường 8 thuộc Trung tâm Y tế Quận 3 trực thuộc Sở Y tế; sáp nhập toàn bộ trạm y tế phường 5 vào Trạm Y tế phường 2 thuộc Trung tâm Y tế Quận 4, sáp nhập toàn bộ Trạm Y tế phường 15 vào trạm y tế phường 12 thuộc Trung tâm Y tế Quận 5...

Theo đề án, sau khi sắp xếp, từ 24 Trung tâm Y tế quận, huyện, 19 BV quận, huyện, 322 trạm y tế phường, xã, thị trấn, Thành phố chỉ còn 16 Trung tâm Y tế quận, huyện, một Trung tâm Y tế Thành phố và 5 Trung tâm Y tế huyện (giảm 2 Trung tâm) và còn 13 BV quận, 3 BV thành phố và 3 BV huyện, 312 trạm y tế phường, xã, thị trấn (giảm 10 đơn vị).