TP.HCM: Gần 400 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm bị xử phạt

Theo báo cáo của sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trong năm 2020, Đoàn Kiểm tra Chuyên ngành văn hóa, thể thao và quảng cáo đã kiểm tra 382 cơ sở kinh doanh karaoke, trò chơi điện tử, dịch vụ thể thao, quảng cáo ngoài trời.

Trong đó đã xử phạt 144 cơ sở với tổng số tiền xử phạt gần 2 tỉ đồng và phối hợp cùng quận, huyện chấn chỉnh công tác quảng cáo không thông báo, quảng cáo không có giấy phép xây dựng…

Ngoài ra, Đoàn 1, Đoàn Kiểm tra Liên ngành văn hóa - xã hội TP đã xử phạt 32 cơ sở kinh doanh có sử dụng nữ tiếp viên phục vụ không khai trình độ lao động, không giao kết hợp đồng lao động, sử dụng lao động là người chưa thành niên, kinh doanh karaoke không phép, hoạt động kinh doanh quá giờ quy định gây mất an ninh, trật tự…  với tổng số tiền xử phạt hơn 1 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao TP tiếp tục quan tâm và củng cố lực lượng kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và quảng cáo; lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội từ Thành phố đến quận, huyện (Đoàn 1, Đội 1); 

Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, công tác kiểm tra chuyên ngành trên các địa bàn trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp.

Tập trung kiểm tra, quản lý chặt chẽ các loại hình kinh doanh, dịch vụ trực thuộc ngành văn hóa và thể thao, không để tội phạm lợi dụng để tổ chức các hoạt động có liên quan đến mua bán người và tệ nạn xã hội…