TP.HCM hợp nhất hàng loạt đơn vị thuộc ngành giao thông

UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Trung tâm Quản lý đường thủy trực thuộc Sở GTVT trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Khu Quản lý đường thủy nội địa và Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy.

Trung tâm Quản lý đường thủy có chức năng thay mặt UBND TP làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy trên địa bàn TP; thực hiện kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa theo phân cấp. Trụ sở Trung tâm đặt tại số 314 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1.

Song song đó, UBND TP cũng quyết định thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ trực thuộc Sở GTVT trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3 và Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ cũng có chức năng thay mặt UBND TP làm chủ sở hữu; tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP.